top of page
Porträtt av Catarina Bygge, samtalsterapeut ACT

CATARINA BYGGE

Utbildad inom psykoterapi (ACT)

& Coaching.

Jag erbjuder samtalsterapi och coaching för privatpersoner och företag. 

Vill du känna dig mindre stressad? Inte oroa dig och älta allt?

Jag vill ge dig verktyg att få en bättre livskvalitet genom att utveckla och kanske ändra ditt tänkande och vad du gör. Jag vill hjälpa dig att komma vidare i livet och inte fastna utan i stället känna att du får en bättre balans och flexibilitet i ditt liv och att du gör det som är viktigt för dig.

Min Vision
IMG_7289.jpeg

Min Metod

Vi kommer tillsammans att titta på vad du kan göra för att förändra det du inte trivs med i ditt liv och hur du kan ta steg i riktning mot det som du tycker är viktigt och meningsfullt.

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår och tro att det inte finns någon utväg. Men möjligheterna till förändring är många. Att älta det som redan hänt eller oroa sig för saker som kan hända i framtiden är mycket vanligt, det tar energi från nuet och kan göra att allt känns tyngre än nödvändigt.

 

Du får verktyg att använda mot ohälsosam stress och en förståelse för hur dina tankar påverkar dig.

Min Metod

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Terapibehandling som vilar på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har som mål att individen skall bli mer flexibel i sitt sätt att tänka och handla. ACT vill hjälpa människor att leva ett rikt och innehållsrikt liv genom att acceptera sina förutsättningar och fokusera på det som personen vill göra, det som är viktigt i personen liv. Att handla utifrån sina egna övertygelser och värderingar är en grundsten inom ACT.

ACT är en utveckling av KBT

ACT har bevisats i forskning att vara en relevant och effektiv terapi att använda för att hjälpa personer med många olika former av behov av stöd. Ett område jag har speciellt studerat är personer som varit utsatta för långvarig ohälsosam stress. I dessa fall har ACT visat sig vara en bra terapi att använda. Mcog metoden där man ser på förebyggande av stress är en annan effektiv metod som jag använder. Resultatet kan vara en bättre balans i livet och ibland en hjälp för att tex komma tillbaka till arbetet. 

I

 

I coachingen stöder jag dig att mer effektivt nå dina mål. Coaching erbjuder dig personlig utveckling, förändring och förnyelse. Du får ett ökat fokus på att prioritera din tid rätt och att sätta gränser i enlighet med dina mål. Du blir effektivare och skapar en bättre balans i ditt liv.

 

Du lär dig övervinna hinder och utmaningar lättare när dina tankar blir tydligare och du blir mer fokuserad.

Coaching - för att nå dina mål

Om mig

Catarina Bygge

Jag är Diplomerad Samtalsterapeut med inriktning på en terapiform som heter Acceptance and Commitment Therapy (ACT),

en utveckling av KBT.


Jag är Diplomerad Coach i enlighet med ICFs riktlinjer och är certifierad att utbilda i förebyggande stresshantering enligt Mcog metoden.

IMG_7324.jpeg
Om mig
Porträtt av Catarina Bygge, samtalsterapeut ACT

Mitt arbetsliv började som civilekonom inom finansvärlden

– där jag arbetat under 20 år i olika affärspositioner samt 10 år som HR-chef.

Under min tid som nordisk HR-ansvarig kom jag i nära kontakt med många anställda som led av stressrelaterade sjukdomar. Detta i kombination med min egen erfarenhet av att i perioder känna mig mycket stressad är en bidragande anledning till mitt intresse att lära mig mer om stressrelaterad ohälsa.

 

Det finns sätt som kan göra vardagen mer balanserad och ditt liv mer i linje med vad som är viktigt för dig.

Kontakta mig
bottom of page